დაბრუნების პოლიტიკა

შეკვეთის დაბრუნება შემიძლია?

შეგიძლიათ შეკვეთა დააბრუნოთ სრულად ან მხოლოდ მასში არსებულ რომელიმე პროდუქტი.
პროდუქტ(ებ)ის ან/და შეკვეთის დაბრუნება/გაუქმება შესაძლებელია ამ პირობებით:

 1. ჩაბარებიდან 2 დღის ვადაში.
  1. უკან დაბრუნებული პროდუქტი უნდა იყოს გამოუყენებელ მდგომარეობაში.
  2. დაბრუნებულ პროდუქტს უნდა ახლდეს იარლიყი, ყუთი ან სხვა შეფუთვა, რომელიც ჩაბარებისას ჰქონდა.
 2. ახალი შეკვეთის გაუქმება შესაძლებელია
  1. სტანდარტული კატეგორიების შემთხვევაში ვებგვერდზე მისი განთავსებიდან 24 საათის განმავლობაში
  2. IN STOCK კატეგორიდან შეძენისას საკურიერო სერვისთან გადაცემის შეტყობინებამდე.
   1. შეტყობინება იგზავნება სმს-ით, ელფოსტით ან/და ვებგვერდზე სტატუსის ცვლილებით.
 3. მიმწოდებლის მხრიდან შეკვეთის გაუქმების შემთხვევაში მომხმარებლის ინფორმირება ხდება ელფოსტით და ტექსტური შეტყობინებით შეძენიდან 24 საათის განმავლობაში.

როგორ შეგატყობინოთ, რომ დაბრუნება მინდა?

 1. დაბრუნების მოთხოვნის დაფიქსირება შეგიძლიათ ელფოსტით ან/და სოციალური ქსელების არხებით.
 2. არასამუშაო დღეებში მიღებულ შეტყობინებაზე რეაგირება მომდევნო სამუშაო დღეს ხდება და ეს პერიოდი არ ანგარიშდება დაბრუნების ვადაში.
 3. პროდუქტის დაბრუნება ხდება შესაბამისი შეტყობინების მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.
 4. პროდუქტის წამოღება ხდება იგივე მისამართიდან, სადაც მოხდა მისი ტრანსპორტირება. კურიერი დაგიკავშირდებათ აღების დროის დაზუსტების მიზნით.
 5. თუ ვერ ახერხებთ პროდუქტის საკურიერო სერვისით დაბრუნებას, შეგიძლიათ მისი მოტანა საწყობის მისამართზე.

როგორ და რამდენ ხანში დავიბრუნებ გადახდილ თანხას?

 1. დაბრუნებული პროდუქტ(ებ)ის შესაბამისად გადახდილ ღირებულებას დაგიბრუნებთ საბანკო ანგარიშზე ან გავაკეთებთ ბარათით გადახდის უკუგატარებას.
 2. თუ თქვენი საბანკო ანგარიშის ნომერი არ გვაქვს, დაბრუნების მოთხოვნასთან ერთად დაგვჭირდება რეკვიზიტებიც.
 3. პროდუქტ(ებ)ში გადახდილი ღირებულება სრულად ბრუნდება.
 4. ჩაბარების და დაბრუნების საკურიერო სერვისის ღირებულება არ ანაზღაურდება.
 5. პროდუქტ(ებ)ში გადახდილი ღირებულების დაბრუნება ხდება არაუმეტეს 15 სამუშაო დღის ვადაში.

მნიშვნელოვანია გავითვალისწინო, რომ

დაბრუნების ვადის დარღვევის შემთხვევაში პროდუქტ(ებ)ის დაბრუნება არ ხდება.

გამოყენებული პროდუქტ(ებ)ის ან/და დაზიანებული შეფუთვით და იარლიყით პროდუქტ(ებ)ის დაბრუნების შემთხვევაში გადახდილი ღირებულების 50%-ის ანაზღაურება ხდება.