უსაფრთხოების პოლიტიკა

ქვემოთ მოცემული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის საფუძველზე ფუნქციონირებს და მომსახურებას გიწევთ ვებგვერდი MANTIS.GE.


ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება

უსაფრთხოების პოლიტიკა განსაზღვრავს საიტის გამოყენებისას შეგროვებულ ინფორმაციას და მისი გამჟღავნების პირობებს.
.”წავიკითხე და ვეთანხმები მომსახურების პირობებს” ღილაკზე თითის დაჭერით თქვენ თანხმობას აცხადებთ, რომ ჩვენ
შევაგროვოთ და გამოვიყენოთ ის ინფორმაცია, რომელიც განსაზღვრულია ამ პოლისით.
პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ და ვამუშავებთ, გამოიყენება მომსახურების მისაღებად და გასაუმჯობესებლად. ჩვენ არ გამოვიყენებთ, ან/და არ გავაზიარებთ მიღებულ ინფორმაციას ამ პოლისით განსაზღვრული წესების საწინააღმდეგოდ.

მომსახურების მისაღებად და გასაუმჯობესებლად ჩვენ მომხმარებლებისგან ვითხოვთ გარკვეული სახის პერსონალურ ინფორმაციას, რითაც შესაძლებელია იდენტიფიცირება. ეს მოიცავს, მაგრამ არ არის შეზღუდული სახელით და გვარით, პირადი ნომრით, ტელეფონის ნომრით, მისამართით, საფოსტო ინდექსით. შეკვეთის განთავსებისას საბარათე გადახდის სისტემით გადახდის არჩევისას თქვენ უთითებთ საკრედიტო ან სადებეტე ბარათის მონაცემებს, ანგარიშის ნომერზე გადმორიცხვის დროს - საბანკო ანგარიშის ნომერს.

შესვლის მონაცემები

ჩვენ გატყობინებთ, რომ ვებგვერდზე შესვლისას, ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას, რომელსაც აგზავნის თქვენი ბრაუზერი და მას ეწოდება შესვლის მონაცემები. ეს შეიძლება მოიცავდეს ისეთ ინფორმაციას, როგორიც არის თქვენი კომპიუტერის ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართი, ბრაუზერის ვერსია, ჩვენი საიტის მონახულებული გვერდები, ამ გვერდებზე გატარებული დრო და სხვა სტატისტიკა.

COOKIES

“cookies” არის ფაილების ერთიანობა მცირე რაოდენობის ინფორმაციით, რომელიც ხშირად გამოიყენება, როგორც ანონიმური უნიკალური იდენტიფიკატორი. ისინი იგზავნება თქვენ ბრაუზერზე ვებგვერდიდან, რომელსაც სტუმრობთ და ინახება თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე.
ჩვენი ვებგვერდი გამოიყენებს „cookies” იმისათვის, რომ შევაგროვოთ ინფორმაცია და გავაუმჯობესოთ ჩვენი მომსახურება. თქვენ გაქვთ საშუალება დათანხმდეთ, ან უარი თქვათ „cookies”, როდესაც ის იგზავნება თქვენ კომპიუტერზე. თუ თქვენ უარს იტყვით მის მიღებაზე, შეიძლება გარკვეული სახის მომსახურებები შეგეზღუდოთ.

მომსახურების მომწოდებელი

ჩვენ შეგვიძლია დავიქირაოთ მესამე პირი - კომპანიები ან ინდივიდები - შემდეგი მიზნებისათვის:

  • მომსახურების გაუმჯობესება;
  • მომსახურების გაწევა ჩვენი სახელით;
  • მომსახურებასთან დაკავშირებული ქვე - მომსახურებები;
  • მომსახურების ანალიზი;

ჩვენ გატყობინებთ, რომ ზემოთ ჩამოთვლილ მხარეებს შესაძლებელია წვდომა ჰქონდეთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებთან. ეს განპირობებულია იმ ვალდებულებებით, რაც აკისრიათ მათ ჩვენ მიმართ. თუმცა, ისინი ვალდებულებას იღებენ, რომ არ გაავრცელებენ ან გაამჟღავნებენ ამ ინფორმაციას სხვა მიზნით.

უსაფრთხოება

ჩვენ ვაფასებთ თქვენ ნდობას, რომ გვაწვდით პერსონალურ ინფორმაციას, ამიტომ ჩვენ ვიყენებთ ყველანაირ საშუალებს მის დასაცავად. თუმცა გახსოვდეთ, რომ ინტერნეტით ინფორმაციის გაცვლისას არ არსებობს, ელექტრონული წარმოების მეთოდი, რომელიც 100% უსაფრთხო და სანდოა, ამიტომ ჩვენ ვერ გაძლევთ აბსოლუტური უსაფრთხოების გარანტიას.

სხვა ვებგვერდის ბმულები

ჩვენი ვებგვერდი შეიძლება მოიცავდეს ბმულებს სხვა გვერდებზე გადასასვლელად. თუ თქვენ გამოიყენებთ მსგავს ბმულს, თქვენ გადამისამართდებით შესაბამის გვერდზე. დაიმახსოვრეთ, რომ მათი ფუნქციონირება არ გვეხება ჩვენ, ამიტომ გთხოვთ, გადახედოთ მათი კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. ჩვენ ვერ ვახორციელებთ კონტროლს და შესაბამისად პასუხს არ ვაგებთ სხვისი ვებგვერდის შემადგენლობასა, პოლისებსა და პრაქტიკაზე.

კონტაქტი
კონფიდენციალურობის პოლისთან დაკავშირებული კითხვების ან შემოთავაზებების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ