შეკვეთის ჩაბარება


IN STOCK კატეგორიის პროდუქტების შეძენისას შეკვეთების ჩაბარება ხდება შემდეგი გრაფიკით:

თბილისში ჩაბარება
14:00-მდე შეძენის შემთხვევაში ბარდება 15:00-22:00 შუალედში.
14:00-ის შემდეგ შეძენილი პროდუქტები ბარდება მეორე სამუშაო დღეს იგივე პერიოდში.

რეგიონებში ჩაბარება:
15:00-მდე შეძენის შემთხვევაში ბათუმში, ფოთში, რუსთავში, თელავში, ზუგდიდში, გორში, მცხეთაში ჩაბარება ხდება მეორე სამუშაო დღეს. 15:00-ის შემდეგ შეძენილი პროდუქტები 2 სამუშაო დღეში ბარდება.
სხვა მისამართებზე ჩაბარების ვადები 3-5 დღით განისაზღვრება.

*საბავშვო ბოდეებზე წარწერის გაკეთების შემთხვევაში ჩაბარების ვადა 1 დღით ხანგრძლივდება
სხვა კატეგორიებიდან შეკვეთილი პროდუქტები გადახდიდან 25 დღის ვადაში ბარდება.

ტრანსპორტირების ვადები შესაძლოა გახანგრძლივდეს რამდენიმე სამუშაო დღით ტრანსპორტირების ხარვეზების გამო. ასეთ შემთხვევაში პრობლემის აღმოჩენისთანავე საკონტაქტო ნომერზე მიიღებთ შესაბამის სმს-ს და ჩაბარება მოხდება შეტყობინებაში მითითებული ვადებით, გარდა ფორსმაჟორისა*


შეკვეთილი პროდუქტ(ებ)ის ჩაბარება ხდება 'შეკვეთა ჩამოსულია' სტატუსის მინიჭების შემდეგ.
შეტყობინება იგზავნება სმს-ით და ელ.ფოსტით მომხმარებლის პროფილში მითითებულ საკონტაქტოებზე.
მომხმარებელი პასუხისმგებელია შეტყობინებაში მითითებული ვადებში შეგვატყობინოს მისამართის ცვლილების შესახებ, სხვა შემთხვევაში გზავნილის ჩაბარება შესაძლოა დაგვიანდეს.

თბილისში გზავნილების ჩაბარებას უზრუნველყოფს საკურიერო კომპანია "რედ ქეფი", რეგიონებში - "ონვეი დელივერი"


საკურიერო მომსახურების საფასური:

შეკვეთის ღირებულება თბილისი რეგიონები
200 ლარი ან მეტი
0 0
100 ლარი ან მეტი
0 5
100 ლარზე ნაკლები 4 8


მისამართზე გამოგზავნამდე შეკვეთის ღირებულების გადახდა ხდება სრულად. გადახდის მეთოდებზე ინფორმაცია მომხმარებელს მისდის შეკვეთისას დაფიქსირებულ ელფოსტაზე შეძენის მომენტში.

გასათვალისწინებელია: საკურიერო კომპანიის წარმომადგენელი მომხმარებელს უკავშირდება როგორც კომპანიის, ასევე პირადი ტელეფონიდანაც ჩაბარების დროის და/ან ადგილმდებარეობის დასაზუსტებლად.

* ფორსმაჟორული სიტუაციის შექმნის შემთხვევაში შეკვეთის ჩაბარების ვადები განისაზღვრება გარემო ფაქტორების გათვალისწინებით და წინასწარ ეცნობება მომხმარებელს. ასეთ სიტუაციად შეიძლება ჩაითვალოს სტიქიური უბედურებები, ომი ან სამოქალაქო არეულობა, საბოტაჟი და სხვა საწარმოო არეულობა, რომელიც კომპანიის კონტროლს არ ექვემდებარება.