კითხვა-პასუხი Covid-19-თან დაკავშირებით

ცვლილებები მომსახურებაში:

ქვეყნის მასშტაბით Covid-19-ის გავრცელებასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის დადგენილებების საფუძველზე მომსახურებაში მოქმედებს გარკვეული ცვლილებები:

შეკვეთის ჩაბარების ვადები 10-14 სამუშაო დღის ნაცვლად შესაძლოა გახანგრძლივდეს, ამ ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელი იქნება სატელეფონო ან ონლაინ კონსულტაციით.

ტრანსპორტირება შესაძლოა შეიზღუდოს ან საერთოდ შეწყდეს საკარანტინე ზონებში მათი სტატუსის მოხსნამდე. ასეთ შემთხვევაში მომხმარებლებს ტრანსპორტირების დაწყებამდე მიეწოდებათ ინფორმაცია. ასეთი შეკვეთების გაგზავნა შესაძლებელი იქნება სხვა მისამართზე ტრანსპორტირების ღირებულების შეუცვლელად.

შეზღუდვები მოიხსნება საქართველოს მთავრობის დადგენილებების შესაბამისად.
იხ. წყარო

უსაფრთხოა თუ არა შეკვეთის განთავსება:

შეკვეთის განთავსება ხდება საიტზე და შემოთავაზებული გადახდის მეთოდებიდან ყველა არის დისტანციური.

ვირუსის გავრცელების პერიოდში ჩვენი რეკომენდაციაა, თიბისი ფეის და ოპპას ვებგვერდების მეშვეობით მოხდეს გადახდა.

შეკვეთების ტრანსპორტირება ხდება საერთაშორისო გადაზიდვებით, თბილისის საწყობიდან კი საკურიერო კომპანიების მეშვეობით.
ყველა საერთაშორისო ტვირთი აეროპორტებში გადის მრავალჯერად დეზინფექციას, მხოლოდ ამის შემდეგ ბარდება ტვირთის ჩამომტან კომპანიას და საკურიერო სერვისების მეშვეობით მიდის საწყობამდე.
მიუხედავად უსაფრთხოების ნორმების დაცვისა, გზავნილების პირვანდელი შეფუთვები ნადგურდება და მომხმარებლამდე მისვლამდე გზავნილი იფუთება თავიდან. საწყობიდან გაგზავნისას დაცულია საქართველოს მთავრობის მიერ რეკომენდირებული უსაფრთხოების ნორმები.

შეკვეთების ტრანსპორტირება ხდება საკურიერო კომპანიების მეშვეობით, სადაც კურიერი აღჭურვილები არიან ერთჯერადი ხელთათმანებით და ნიღბებით, ასევე მუდმივ რეჟიმში ხდება მათი საწყობების და გადამზიდი მანქანების დეზინფექცია.
შეკვეთის ჩაბარებას მომხმარებელი ადასტურებს ხელმოწერით, რა დროსაც რეკომენდირებულია საკუთარი კალმის გამოყენება.
დროებით შეზღუდულია შეკვეთის ღირებულების ნახევრის გადახდა ნაღდი ანგარიშსწორებით ჩაბარებისას. მისამართზე გაგზავნამდე ღირებულების სრულად დაფარვა უნდა მოხდეს საიტზე არსებული გადახდის მეთოდებიდან რომელიმეთი.